Print denne side

Dansk Handicap Forbunds BPA kartotek Odense

Dansk Handicap Forbund har i samarbejde med Odense Kommune oprettet et kartotek, hvor personer der ønsker at arbejde som personlig hjælper kan indsende sin profil. Sådan gør du - klik på linket 'Søg job som personlig hjælper' i venstre side af skærmen.

De borgere i Odense Kommune, der er bevilliget borgerstyret personlig assistance (BPA) efter § 96 og § 95 i Serviceloven, kan gøre brug af kartoteket, når der er behov for ansættelse af en personlig hjælper. Sådan gør du - klik på linket "Information til borgere med BPA" i venstre side af skærmen.

Nedenstående login mulighed er kun for de borgere i Odense Kommune der er bevilliget BPA. Hvis du som personlig hjælper har indsendt en profil og har rettelser/tilføjelser eller lign. skal du rette henvendelse via nedenstående kontaktoplysninger.